Siyaset

İdareci Nasıl Olmalı?

1.26BinOkunma

1. Beraberce ilim, tecrübe ve basîret ışığında sistem kurmalı, sistemin prensiplerle işlerliğini sağlamalı. Sistem %70, prensipler %20, liderlik %10.

Başkan: Orkestra şefi

a) Kurum olarak, hizmet için konulan sistemin işlemesini, teşkilat olarak halka hizmeti, halk ile kurum arasında oyunbozan değil, belki fedakârca halk ile kurumu buluşturan olmalıdır. Başkan ise halk, teşkilat ve kurumu beraberce yöneten orkestra şefi olmalıdır.

“İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa, kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz.”

Arif Nihat Asya

“Hayatta öğrenilmesi en zor şey, geçilecek ve yakılacak köprüleri birbirinden ayırt edebilmektir.”

David Russel

“Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla beraber hareket etmeli.” Berkley

b) Kuruma belli başlı prensipler hâkim olmalı ve bu prensipler daima kontrol edilmelidir.

“Hedefe kurallarla değil prensiplerle ulaşılır. Prensipler manevî değerler sistemidir. Rekâbet zorlaştıkça manevî değerler önem kazanır.

Dört prensip: Güven, Eşitlik, Doğruluk, Ahlâk.”

Önce teşhis

c) Özellikle kurumun bütün birimleriyle ilgili içyapısını ve işleyişini; yanlışlarını, noksanlarını tetkik edip bunlardan nasıl kurtulacağını, isabetli bir rapor olarak ortaya koymak ve buna göre hareket etmek.

Hastanın hastalığı bilinmeden ilaç verilmez, verilirse fayda yerine zarar verebilir.

Denetle

d) Başkan her hafta belli olmayan bir gün ve özellikle de sabah ilk saatte kurumu kontrol etmelidir. Başkan önceden o birimler hakkında detaylı bir bilgi sahip olmalıdır ki ne soracağını bilebilsin.

Öğret, eğit

Bildirmeden ve yapabilecek seviyeye ulaştırmadan iş ve başarı istemek yanlıştır. Bunun çaresi, öğretmek ve eğitmektir. Zira öğretim olmadan eğitim olmaz, eğitim olmadan da öğretim kalmaz.

“Gerçek adam görevini, küçük adam çıkarını düşünür.” King Dize

-İbrahim Cücük