DergâhFikirnameİslamiyet

Şeytan Dürtünce Ne Yapmalı?

1.85BinOkunma

Ayet-i Kerime

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şeytan, seni bir kötülüğe sevk etme girişiminde bulunursa, hemen Allah’a sığın.” (Fussilet, 36)

Hadis-i Şerif

Resûlullah (sav) buyurdular: “Allah Teâlâ da kıskanır. O’nun kıskanması, kulun ilâhî yasakları çiğnemesi sebebiyledir.”

(Buhârî, Nikâh, 107; Müslim, Tevbe 36.)

Yalnız O’na sığın

Allah Teâlâ, kalbinde şeytanın iğvâsını (içinden; şöyle yap böyle yap diye, kötülüğe doğru ittiğini) hisseden kimsenin, hiç vakit kaybetmeden hemen Rabbine sığınmasını tavsiye buyurmaktadır. 

İçinde; 

Günaha doğru bir meyil, 

Bir kimseye karşı öfke, 

Nefsin günaha yönelme arzusu, 

telkinleriyle burun buruna gelen insanın yapacağı tek şey;

Her şeye sözü ve gücü yeten tek kudrete, Allah’a sığınmaktır. 

Kıssa

İslâm büyüklerinden biri ile talebesi arsında geçen şu konuşma da bunu göstermektedir:

– Şeytan seni kötülüğe teşvik ederse ne yaparsın?

– O duygulardan kurtulmaya gayret ederim.

– Şeytan aynı duyguları bir daha telkin ederse?

– Yine o duygulardan kurtulmaya çalışırım.

– Şeytan seni tekrar baştan çıkarmaya çalışırsa?

– Ben yine ondan kurtulmaya gayret ederim.

– Bu uzun iş, oğlum! Düşün, yolda giderken önüne bir koyun sürüsü çıksa, sürünün köpeği havlayarak yanına gelip sana yol vermese ne yaparsın?

– Köpekle mücadele eder, yolumdan çekilmesini sağlarım.

-Bu da uzun iş, evlât! Sürünün çobanından yardım iste de köpeği yolundan çeksin.

(Riyâzü’s Sâlihîn)

Hisse

İç dünyasında kötülüğe, harama karşı bir baskı hisseden kimse Allah’a sığınmalı, O’ndan yardım istemelidir. 

Günaha düşmemenin diğer bir yolu da elden geldiğince, ortam ve şartları değiştirerek, günaha düşürecek şeylerden uzaklaşmaktır.

Bütün mücadelesine rağmen, yine de günaha düşen kişi şöyle düşünmelidir:

“Hata, günah ve yanılma insan içindir. Ben de aciz bir insanım, melek değilim. Kötü duyguların yoğun tesiri altında kaldım veya istemeden de olsa şeytanın telkini ile günaha bulaştım. Hemen Rabbime yönelmeliyim. O’na sığınmalı ve beni bağışlaması için yalvarmalıyım.”

Rabbimiz çok şefkat ve merhamet sahibi olduğundan, kendisinden bağışlanma isteyen kullarını affedeceğini vaat ettiğinden;

Tövbe eden kullarını mutlaka affedecektir.

Esmâ-ül Hüsnâ (En Güzel İsimler)

el-Vâlî 

Mülkünü tek başına idare eden, kâinatın tek yöneticisi, bütün varlıkların hükümdarı, onların üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunan ve onlar üzerinde bol bağış ve ihsanda bulunan demektir.

-Fikirname