Selam

Bizi Asıl Zihin Dünyamızda Böldüler!

1.19BinOkunma

Merhaba kardeşlerim,

Fikirname Dergisi olarak, bize ait dünyanın maddi ve manevi değerlerini, yeni ve farklı bir bakış açısıyla ele alıyoruz… Bu sayımızda ise coğrafya şuurunu konu edindik.

Coğrafya şuuru, en basit ifadesi ile yeryüzündeki konumumuzu derinlikli yönleri ile idrak etmek demek. Bu derinlik; tarihteki kökleri, stratejik siyasi-ekonomik potansiyeli, insani çeşitliliği ve kaliteyi, kültürel ve sanatsal birikimi, yerüstü ve yeraltı zenginliklerini, örf ve ananelerdeki farklılıkları gibi birçok beşeri, manevi ve maddi boyutları ifade ediyor.

Türkiye toplumu olarak, iki ayrı dünyanın kesişim kümesini oluşturuyoruz. İslam kardeşliği bağlamında diğer Müslüman kavimlerle sıkı bir Ümmet birlikteliği içerisindeyken, diğer taraftan, yine Müslüman olan diğer Türk toplulukları ile büyük oranda kan bağına, ortak dil, tarih ve kültüre sahibiz.

Bu iki büyük insanlık ailesine birden sahip olmak, bizi belki de dünyanın en zengin ve güçlü toplumu  yapıyor,  potansiyel  olarak…

Bu yüzdendir ki, Osmanlı Devleti olarak yenildiğimizde, yeryüzü hegemonları, bu defa asla bu büyük ailemizi bir daha hatırlamayalım diye, her türlü tedbiri (!) aldılar. Bağımsızlığımızı tanımak karşılığında, hilafetten, dinimizden, tarihimizden, kısacası köklerimizden uzaklaşmayı şart koştular.

Bununla da yetinmeyen derin dünya güçleri, İslam’ın ana topraklarını Arap kardeşlerimizin arasında “cetvelle çizerek” bölüştürürken, “bizim” coğrafi sınırlarımızı ise Misak-ı Milli’ye ulaştırmamıza bile izin vermediler.

Coğrafyamızı sadece kâğıt üstünde yahut sadece maddi topraklar üzerinde bölselerdi, yine bugünkü kadar birbirimizden kopmuş olmazdık kardeşlerim. Bizi asıl zihin dünyamızda böldüler!

“Yediyüz  seksen  bin  metrekare…”den  başka  bir yeryüzü parçası göstermediler bize. Varsa yoksa Anadolu…  !  Tarih  ise  Türk  Tarihi’nden  ibaret! Sanki başka bir Müslüman kavim de, başka bir Türk  de  yok  yeryüzünde…

Sonuçta, orta ve ileri yaşlarda olanlarımız, yeryüzünü Türkiye’den ibaret sanıyor neredeyse. Çeçenistan’ı  da  Rusya’nın  içlerinde  bir  yerde…  İsrail ise ulaşamayacağımız kadar aşağılarda ve uzak!…

Sözün kısası kardeşlerim, Batılı emperyalistler sadece, topraklarımızı bölmediler; aynı zamanda coğrafya idrakımızı körelttiler, coğrafya şuurumuzu  yok  ettiler…

Adeta küllerinden doğmakta olan medeniyetimiz, uyanan insanımız, yeniden, yeni bir dünyanın  kapılarını  aralıyor  inşaallah…

-Süleyman Karakaş