GenelÖne Çıkanlar

Nefsini İtaat Altına Al!

1.94BinOkunma

Daima Allah’ı Görür Gibi Ol!

Ey oğul!

Yalnızlık anlarında öyle bir takvaya ihtiyacın var ki;

Öyle bir takvaya sahip olmalısın ki seni günahlardan ve günaha sürükleyecek kaymalardan alıkoysun.

Öyle bir murakabeye ihtiyacın var ki;

Öyle bir murakabeye sahip olmalısın ki Allah’ın daima seni görmekte olduğunu sana hatırlatsın.

İşte sen, yalnızlık anlarında böyle olmaya muhtaçsın, mecbursun. Bundan başka nefis, heva ve şeytanla savaşmaya muhtaçsın.

 

Nefsini İtaat Altına Al!

Ey oğul!

Bu zaman ahir zamandır. Nifak çarşısı açılmıştır. Yalan çarşısı açılmıştır. Münafık, yalancı, deccal kişilerle oturmayınız.

Yazık sana ki nefsin münafıktır, yalancıdır, kâfirdir, fâcirdir, müşriktir. Böyle olduğu hâlde, sen onunla nasıl oturuyorsun?

Ona muhalefet et, asla muvafakat etme (uyma)! Onu bağla, asla salıverme! Onu hapset, zindana at!

Kendisine ancak zaruri olan haklarını ver! Fazla verme! Onu mücahedelerle kahret, itaat altına al!

 

Derdi Sabırla Karşıla!

Ey oğul!

Sana herhangi bir dert geldiği zaman, onu sabır eliyle karşıla ve devası gelinceye kadar sakin ol!

Deva gelince de onu şükürle karşıla!

Bu hâle geldiğin zaman peşinen ebedi, zevkli, safalı bir hayatta olursun!

 

-Abdulkadir Geylani (k.s.)