Genç Kalemler

 MANEVİ KARİYER PLANI

1.02BinOkunma

Geçtiğimiz günlerde öğrencilerimize lise ve üniversiteye yönelik tercih danışmanlık bürolarında onların eğitim ve meslek tercihleri ile ilgili rehberlik yapma amaçlı görevler aldık.Gençlerimizle sınav puanları,ilgileri,yetenekleri , hayalleri ve yapmak istedikleri mesleklerine dair hedeflerini konuştuk.Bu süreçte bir konuyu düşünmeden edemedim.Kişinin mizacına uygun, mutlu olacağı bir mesleği icra ediyor olması, o işteki üretkenliğini mutlaka artıracaktır.Aynı zamanda ahiretin tarlası hükmünde gördüğümüz bu dünyada da işinin ehli kişi, insanlığa kuşkusuz daha  faydalı olacaktır.Peki bu durumda şu soruları kendimize bir soralım ve üzerinde biraz zihnimizi yoralım.Acaba ahiret inancı taşıyan bir kişinin kariyer planlaması ne kadar süreyi  kapsamalı? Bir de bu kariyer planlamasının manevi yönü olmalı mı?Ya da manevi kariyer planımız olacaksa bu nasıl olmalı?

Meslek ve eğitim hayatımızla ilgili yapacağımız kariyer planı geleceğimizi şekillendirmede çok önemli bir yere sahip.Müslümanın ahiret eksenli  gelecek ve zaman tasavvurunun içinde ise sadece bu dünyaya ait planlar biraz güdük kalabiliyor.Kısa ve geçici bir dünya  hayatı için uzun bir kariyer planı yaparken, ebedî ahiret hayatımız içinse sanki kısa da olsa bir kariyer planımızın olması gerekiyor gibi.  Bu dünya için şekillendirdiğimiz kariyerimizin bizi ukba aleminde de istediğimiz konuma yükseltmesi için planlamımızı yaparken birçok kriteri kendi değer süzgecimizden geçirerek daha geniş zamanlı ve daha derinlikli düşünmemiz gerekiyor gibi.

Kariyer planlamasında ilk yapılan şey,ulaşmak  istediğimiz hedefe karar vermektir.Karar vermek bir nevi niyet etmekten geçiyor.Ben kendimi tanıdığım kadarıyla, inandığım değerlerden aldığım destekle,kendimi bilme ve bulma yolunda şunu yapmak istiyorum, ya da şu konumda olmak istiyoruma niyet etmek.Bizler biliyoruz ki ameller niyetlere göredir.Öncelikle halisâne bir niyetle yola başlamalıyız.Menzilde varmak istediğimiz noktaya(maddi_manevi) varamasak da niyetimize alıp, bu konuda istikrarlı ve irâdi bir çaba göstermeliyiz.Niyet ederken,insanın kendi içinde yol alması ve kendini tanıması aslında Rabbini bilmesi için atılan adım mesabesindedir. Bu “Kendini bilen Rabbini bilir” Hadis-i Şerifi hükmünce manevi kariyer planlamasında önemli bir yere sahiptir.

Başarılı bir meslek hayatı olsun isteyen birçok kişi, alanı ile ilgili farklı kurslara giderek, eğitimler alarak tecrübe kazanmaya ve işinin ilmi ile ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıyor.Aynen bunun gibi manevi kariyeriyerimizin sermayesi hükmünde olan şuurlu bir duruş için de kendimizi imanî noktalarda güçlendirecek,bilgilendirecek kitap,kişi ve mekanlardan destek almalıyız.

Yine kariyer planlamasında ve meslekî başarısında tecrübe önemli bir yer tutar.Kişinin birinin gözetiminde  öğrendiği işinin pratiğini yapması veya  bir nevi staj yapmak diyelim . Bunun gibi Manevi Kariyerimizde de hâl ilmimizi artırmak için,yaşayan Kur’an hükmünde olan efendimizin sünnet ve hadislerini hayatımıza dahil etmeliyiz. Bizlere hayatımızın her alanında ışık tutması aynı zamanda tökezlediğimizde elimizden tutması için onlara sıkıca sarılmalıyız.

Bu konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de imandan sonra gelen “Salih Amel” bizim için çok önemli bir kavram.Niyetimiz doğrultusunda imanımızın ziyadeleşmesi veya muhafazası için eylem halinde, salih amel düşüncesinde hareket etmemiz isteniyor.Hayatın içinde varolan her rolümüzde salih amel düşüncesi ile öğrendiğimiz ilmin ve yaptığımız işin hakkını verme kariyerimizde önemli bir yol katedmemize imkan sağlayacaktır.İlmi ile âmil bir kişi olma, bir nevi Rabbin kendisine verdiği nimete şükredip onu ahiret azığı konumunda davranışları ile değerlendirme boyutu.Varolan sermayesini, kalıcı hale getirerek hem bu dünyada insanlığa faydalı olmaya hem de elindeki o nimetle ziyadeleşme yoluna gitme.İnsanı kazandıran bir alışveriş için Karz-ı Hasen haline halisâne gayret.

Bizler bu zaman diliminde şunu biliyoruz ki ,meslek ve kariyer tercihi yapan gençlerin kabarık bir cv’den önce kişiliklerine yatırım yapacakları öncelikli değerleri olması gerekiyor.Bizlerin bu çağda güvenilir,sebatkâr,özenli(işini aşkla yapan) ,meslekten önce insanlık meşrebini unutmayan,dünya ve ukba dengesini oturtmuş,helal kazanılmış az bir paranın, haksız ve hırsla kazanılmış çok kazançtan daha bereketli olduğunun şuurunda olan ve almış olduğu eğitiminin ona kazandırmış olduğu meziyetlerini faziletli bir şahsiyet eşliğinde sergileyebilme erdemini gösteren onurlu gençlere  daha çok ihtiyacı var.Bunun için Manevi kariyer planını da ihmal etmeyen insanî meşrebi tercih ederek mesleğinde en iyi olan ve kariyer yapan gençlerin çoğalması dileğiyle …

 

Asuman DÜZGÜN (Rehber Öğretmen)