Alimler

Boş işlerle meşgul olma!

3.06BinOkunma

Ey Oğul!
Rasulullah Efendimiz (sav)’in ümmetine yaptığı nasihatlerden biri şudur:
“Allahu Teâlâ’nın kulundan yüz çevirmesinin alameti; onun kendisini ilgilendirmeyen boş şeylerle meşgul olmasıdır.”
Eğer bir insanın ömrünün bir saati, yaratılma gayesi olan Hakk’ın rızasının dışında geçerse, o kimse bu saati için uzun süre hasret ve pişmanlık çekecektir.
İmam Gazali Hazretleri’nin uzun süre hizmetinde bulunan bir talebesi, hocasından ömrünün sonuna kadar yanında taşıyabileceği ve sürekli amel edebileceği şeyler hakkında bir risale yazmasını istemiş, İmam Gazali de bu isteğe binaen “Eyyühe’l Veled” isimli risaleyi kaleme almıştır.
Gazali Hazretleri bu risalede tavsiyelerini sıralarken, ilk olarak boş işlerle meşgul olma hususuna değinmiş ve talebesine yukarıda alıntıladığımız nasihati vermiştir.
Boş işler nelerdir?
Genel olarak “Fayda-zarar hesabı yapıldığında, heybemizde faydadan ziyade zarar kalan türden işler boş işlerdir!” diyebiliriz.
YouTube, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında haddinden fazla vakit geçirmek bu kabildendir.
Eş-dost ziyaretlerinde, misafirliklerde, iş yerlerinde muhabbetin dozunu kaçırmak bu kabildendir. Zira Rasûlullah’ın “Dilini tutan kurtuldu.” nasihati üzerine, çok konuşan kimsenin yalan söyleme, dedikodu ve gıybet yapma olasılığının arttığını unutmamalıyız.
Yine kalbimizi dünya malıyla doldurmak ya da bunun için çabalamak boş işlerdendir. Dünya malına sahip olmakta bir sakınca yoktur, ama o malın ceplerin yerine kalplerde olması boş ve yararsız işlerdendir.
Sonuç olarak unutmamamız gereken şey; boş şeylerle meşgul olmanın Allah’ın kulundan yüz çevirmesinin alameti olmasıdır. Allah bizleri vaktini en iyi değerlendiren kullarından eylesin.