FikriyatSalih Eğridere

İmanımızı nasıl canlı tutarız?

1.06BinOkunma

Şimdilerde peyda olan, git gide etrafımıza saran cinsiyetsizlik akımına karşı bilmemiz gereken birtakım hususlar vardır. Bu hususlara dikkat ettiğimiz takdirde başta imanımızı sonra da karakterimizi canlı tutabiliriz:
1. Allah erkeği ve kadını kendi ilmindeki hikmetle yaratmıştır. O’nun yaratması hiçbir şekilde sorgulanamaz ve en güzel kabul edilir. Her insanı tam olması gereken haliyle yaratmıştır.
2. Erkeğin kadına, kadının da erkeğe benzemeye çalışması lanet sebebidir. Bu, toplumda arttıkça Allah’ın yardımı ve rahmeti o topluluktan kalkar.
3. Erkek ve kadın, kendine has kıyafetleri ile giyinmelidir. Her ikisi için de darlık tehlikedir. Bedene yapışan giyim tarzı cinsiyeti etkiler.
4. Özellikle bir cinsin ön plana çıkarıldığı kuruluşlar ve organizasyonlar insanlığın geleceği için potansiyel risktir.
5. Allah’ın erkek ve kadın için ayrı ve özel koyduğu kuralların uygulanmaması, fıtratın ve cinsiyetlerin bozulma sebebidir.
6. Erkeğin ve kadının, konuşma tarzı ve ses tonu ile farkı belli olmalıdır.
7. Mahremiyet eğitimi nesillerin orijinal kalması için farzdır.
8. Cinsiyet sistemini bozan toplumların helak edildiği gerçeği bir an bile olsa akıldan çıkarılmamalıdır.
9. Müslümanlar, ahlaksız ve cinsiyet bozukluğunun reklam edildiği programlara, dizi ve filmlere tepki koymalı, izlememeli, gündeme almamalıdır.
10. Gençlik adı altında kurulmuş yapılar, çocukluktan itibaren yeni nesillerin cinsiyet eğitimini ve yetiştirilmesini ciddiye almalı, başkalarına bırakmayacak kadar meselenin idrakinde olmalıdır. Bu sebeple reklam kokan kültür ve sanat faaliyetlerinden çok, ahlak ve maneviyat programlarına odaklanmalıdır.