Gelecek planlaması

Kariyer Yolculuğu

901Okunma

Üniversite öğrenimini tamamlama aşamasına gelmiş veya tamamlamış bir fert için son merhale meslek seçimidir. Bu seçim fertlerin bundan sonraki yaşantısına yön verecek nitelikte olan bir tercihten ibarettir. Tercihler neticesinde yapılan seçimlerin rasyonel veya irrasyonel olması ise fert açısından büyük önem arz etmektedir.

Değişen ve gelişen dinamikler fertleri doğru tercihte bulunmak noktasında bir hayli zorlamaktadır. Özellikle tercih aşamasında etkili olan birçok faktör (aile baskısı, maddi öncelikler, sürü psikolojisi ile hareket etme vs.) fertleri yönlendirmede etkili olan araçlardır.

Bu sıkıntılarla boğuşmak istemeyen bir fert, istikametini doğru tayin etmeli ve üniversite öğreniminin içerisinde henüz okul bitmeden tercihini net bir şekilde ortaya koyarak o doğrultuda ilerlemelidir. Fısıltı gazetesinin kulağımıza fısıldadığı bilgiler veya “Başkaları bu şekilde yapıyor, ben de bu şekilde hareket edeyim!” mantığı (sürü psikolojisi) bizleri hedeflerimizden uzaklaştırmakla birlikte alternatif maliyeti en yüksek değerlerden biri olan zamanımızı da boşa harcamamıza neden olmaktadır.

Kamuda ve özel sektörde iş imkanı

Mezuniyet sonrası fertlerin istihdam noktasında başvuracağı iki temel alan vardır. Bunlardan biri kamu sektörü iken, diğeri ise özel sektördür. Bu alanlar dinamikleri itibariyle değerlendirildiğinde farklı alanlardır. Kamu sektöründe çalışmak isteyen bir ferdin sahip olması gereken nitelikler ile özel sektörde istihdam edilmek isteyen bir fert için sahip olunması gereken nitelikler birbirinden farklılık arz edecektir.

Özel sektör fertlerden işe alım süreçlerinde en iyi üniversitelerden mezun olma, birden fazla yabancı dil bilme, yüksek lisans, birtakım sertifika ve belgelere sahip olma gibi yüksek düzeyde nitelikler talep ederken, kamu sektörü ise daha çok sınav odaklı hareket edip (KPSS, kurum sınavları vs.) fertlerin bilgi düzeylerinin bu şekilde ortaya koymalarını talep etmektedir.

Farklı dinamikler farklı şekilde hareket etmeyi gerektirir. Burada önemli olan ferdin tercih edeceği meslekle ilgili dinamikleri iyi bir şekilde analiz edip, öncelikleri doğru bir şekilde ortaya koyması ve bu doğrultuda hareket etmek için gösterilmesi gereken gayretle bir an önce harekete geçmesidir.

Az çaba çok getiri (!)

Maalesef günümüz gençleri bu düşünce ile hareket etmek yerine daha az çaba göstererek daha çok getiri elde etme saikiyle hareket etmektedir. Bu yanlış bizleri harekete geçme konusunda ciddi yanılgılara düşürmektedir. Üniversite öğreniminin son senesine kadar standart veya standart altı bir öğrenci profili çizmek noktasında ısrarcı olan fertlerin ilerleyen aşamalarda bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmaları kuvvetle muhtemeldir.

Bu sorunların çözümü ise ferdin kendisindedir. Üniversite öğrenimi boyunca sınavdan sınava öğrencilik yapmak, sadece sınav dönemlerinde ders çalışmak bunların haricinde geriye kalan zamanı malayani işlerle iştigal ederek geçirmek ileride çıkması muhtemel sıkıntıların fitilini ateşleyecek, yangına benzin dökmek gibi bir sonuçla karşılaşmamıza sebep olacaktır.

Ferdin müspet anlamda göstermiş olduğu her türlü gayretin beşeri sermaye olarak ilk önce kendisine sonra hizmet edeceği alana, sektöre ve hatta ülkesine katacağı katma değer olarak değerlendirmesi zaman içerisinde üzerinde oluşabilecek gelecek kaygısı ve meslek seçimi baskısını hafifletmenin en kolay yoludur.

Bu doğrultuda yol alan fert, hedeflerine ulaşma noktasında yerine getirmesi gereken sorumluluklarını tespit edip, gereğini yaptığı takdirde yapmış olduğu tercihlerin isabetli olma ihtimalini arttıracak ve bundan sonraki mesleki yaşantısını şekillendirecek birçok engeli ortadan kaldırarak, yoluna sağlam adımlarla devam edecektir.

-Ercan Serdar Toksoy