Fikirname Etiket Arşivi

Ailemize, Evimize, Kalbimize Dönüş

Kırsaldan şehre göç, teknolojik dönüşüm, eğitim seviyesi, ailede çalışan birey sayısı, kuşaklar arası farklılaşma artıkça aidiyetlerde gevşeklik baş gösterdi. Aidiyetlerin...

Paha biçilmez bir hazine

İnsanoğlunun ruh dünyasını huzursuz eden iki husus vardır: Birisi geleceğe yönelik kaygı ve endişeleri, diğeri ise geçmişe dair üzüntü ve...

Evlerimize dönelim

“Şüphesiz Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı....

Lise çağları

Lise yılları, mantıktan daha çok duyguların ön planda tutulduğu bir dönemdir. Bu sebeptendir ki o günlerde yaşanan güzel anlar üzerinden...

Görünmez din anlayışı

Modern ve seküler hayatın talep ettiği şey Thomas Luckmann’ın ifade ettiği gibi “Görünmez din” dir. Bu sözün maksadını anlayabilmek için,...