İsmail Öz Etiket Arşivi

Görünmez din anlayışı

Modern ve seküler hayatın talep ettiği şey Thomas Luckmann’ın ifade ettiği gibi “Görünmez din” dir. Bu sözün maksadını anlayabilmek için,...

Yedi Yönüyle Zayıf İnsan

Sosyolojik ya da bireysel meselelerde zihinsel bir bulanıklık meydana geldiğinde yapılması gereken en önemli şey -tabiri caiz ise- insanı fabrika...