İslamı Doğru Anlamada Modernist Müdahale

Bir Usûl Bin Vusûl

Müslüman olmak iman etmeyi zorunlu kılar. Lakin, iman etmeden önce bilmek gerekir. Önce bilirsin, sonra iman edersin, ardından bilip iman...