Siyasetin Tek Limanı Ahlak

Siyasilerden Ne Bekliyoruz?

Siyasetname geleneğimizde, yöneticilerde aranan özellikler, aynı zamanda fazilet sahibi insanı tarif eder. O, insan-ı kâmildir... Ve siyaset de yönetim sanatıdır....

Siyaset, Etik ve Ötesi

Geçmiş yüzyıl; ahlaki değerlerin, şahsiyetin, karakterin ve insan olmak için gerekli asgari düzeyin sümen altı edildiği, insanoğlunun çıkarları için doğru...

İki Siyaset

İnsan mükerrem bir varlık olarak yaratılmıştır. Saygın, şerefli ve diğer mahlûklardan üstün olması, onun yaratılış gayesine uygun davranıp davranmadığıyla doğrudan...