Zamanı Geldi

GELECEĞİ YENİDEN KURMAK

Koca bir yüzyılı Batı işgaline direnerek geçirdik. İşgal sona erip İslam dünyasında sömürgeye teslim olmayan bir karış toprak kalmadıktan sonraki...

ZAMANI GELDİ

İman yurdunda murâda Ermenin zamanı geldi Son menzile bu sevdâda Varmanın zamanı geldi Karanlığı tam kalbinden Vurmanın zamanı geldi Suya...