Hatırat

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

TORAY Minibüsleri

Bir İhsan abi vardı. Seyrek sakallı, kelimeleri ikram eder gibi tane tane konuşan, mahalleye nükleer bomba düşse heyecanlanmayacak kadar sakin...