Sanat

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

İhtimaller Denizinin Uzak Dağı

Trene binip gitmek üzeredir. Bütün yolu arabada gelmişlerdir. Çok olamamıştır tanışalı ama aralarında enteresan bir bağ oluşmuştur. Büyük oranda konuşmama...