İktibas

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

GENÇLİĞE İDEAL AŞILANMALI

Topyekün Bir Savaştayız Gün geçmiyor ki, ülkemiz acı bir haberle sarsılmasın, şehitler verilmesin. Bunun gelip geçici olduğunu sanan geçmiş yönetimler,...