Genç Kalemler

Aşık Ne Yapsın?

Aşk mefhumunun tabiri bugüne değin çok kez yapılmıştır. Bu duygu şahsa münhasır kalıptan kalıba girdirilerek tanımlanmıştır. Kişinin fıtratında olan bu...

Adalet Ahlakı

Muhakkak ki Allah Teala adaleti, iyiliği ve akrabalara –muhtaç oldukları şeyleri- vermeyi emrediyor ve fuhşiyattan, münkerden, hukuka tecavüzden nehyediyor. Düşünüp...

 MANEVİ KARİYER PLANI

Geçtiğimiz günlerde öğrencilerimize lise ve üniversiteye yönelik tercih danışmanlık bürolarında onların eğitim ve meslek tercihleri ile ilgili rehberlik yapma amaçlı...

1 Haziran 18.12

Bugün benim yeniden doğuş günüm. Çünkü öğrenmeye ve hatırlamaya başladım. Sevgiliciğim vardı bir tane. Evet, sayılar ve rakamlarla ifade etmem...

HÂL

Otobüs taşlı bir yola girdi herhâlde, epeyce sallanıyoruz. Bir solukluğuna yerden kaldırdım başımı, etrafa bakındım. İki gözüm de buğulanmış, böyle...

Eftalya

İri ve uzun kirpiklerinin içine hapsolmuş irisi, iki güzel tezatlığa bürünmüştü. Amber rengi gitgide savaş meydanından çekilir gibi, meydanı Zümrüt...

Kızgın çölde yalnız kalmıştı yavrusuyla Çatlamıştı dudakları susuzlukla Ağlardı teslimiyet abidesi hıçkırıkla İnlemişti gökler, ana duasıyla   Koştu annem çaresizce...

Bir Şehri Tanımlamak

Bir şehri tanımlamak için önce şehrin bir türlü ışık vermeyi bilmeyen sokak lambalarından başlamak gerekir… Bazen, o yanmayan sokak lambaları,...

Akıl ve Kalp

Peygamberler yaptıkları tebliğle, beynin ön lobunu yani aklın-mantığın(bilincin) yer aldığı alanı ilimle harekete geçirerek, beynin arkasındaki bilinç dışı olan duyguları(nefsani...

1 2 3