Dergâh

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Son Dönemin Tartışmalı İsmi Ramazan El Bûtî

                                                                                     Son dönem Suriye alimlerinden Ramazan el Buti’nin suikast sonucu öldürüldüğü 2013 tarihine kadar istikrarlı bir şekilde Suriye’deki Baas...