Hadis-i Şerif

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

‘Bir de gece namazı kılsa!’

Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede şöyle buyurur: “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahiplerine gerçekten...