İbret-i Âlem

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Müslümanın Saati

Olay Sayın Mahmûd Köksal Bey tarafından Almanya’da katıldığı bir dil kursunda yaşanmıştır. Şöyle anlatıyor: “Almanca dil kursundaydım. Hoca çok disiplinli...