Kategorisiz

Diriliş Evresinde Yaşamak

Ruhun akılla emzirildiği insan, kendi benliğinin nüktesini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışarak yaşar. Akıl, insanın önce yaşama bilinci sonra yaşamdan ölüme...

Diriliş Çerçevesinde

Hıristiyanların yanlış inançlarının tersine, çarmıha gerilen Hz. İsa değil, bu haliyle çarmıha gerili olan Ayasofya’dır. Müslüman Ayasofya. Canlı ve diri...

İslâmiyet ve Hümanizm

Sünni itikadına göre bizim din dışı saydığımız sanatlar ve ilimlerin hepsi peygamberlerden kaynaklanmaktadır. Vahy yoluyla gelen kanunları kendilerine bildirilen peygamberler...

Siyaset ve Mes’uliyet

Tarih, gözlerimizin önüne bütün bir mes’uliyet manzarası sermektedir. Bir milletin hayatı, bir medeniyetin eserleri gelecek nesillerin mes’uliyetli ellerine emanet ediliyor....

Lise çağları

Lise yılları, mantıktan daha çok duyguların ön planda tutulduğu bir dönemdir. Bu sebeptendir ki o günlerde yaşanan güzel anlar üzerinden...

1 2 3