Kürsü

Evlerimize dönelim

“Şüphesiz Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı....

Tevhide Sarıl Kurtul

Vahşi sömürü sistemlerini doğuran batıl ideolojiler, bir hokkabazın göz yanıltıcı manevralarıyla seyirciyi gözü açık uyutması gibi, insanlığı, yaldızlı ambalajlar içinde...

Kimliğimiz Dinimizdir

İnsanın yeryüzündeki mücadelesi kimlik mücadelesidir. Kimliğine sahip çıkanlarla; bu kimliği o kimsenin elinden alarak kendi kimliğini ona zorla dayatmak isteyenler,...