Siyaset

Lider; Mihrak Şahsiyet

Lider; baş, önder, zekâ ve kabiliyeti ile toplumları idare eden, takım kuran kişidir. Mihrak; odak, merkez. Merkez şahsiyet, bir cephesiyle...

Siyasette Vahdet Ahlakı

İslam dininin siyasi talepleri dinin tevhidilik prensibinin zorunlu sonucudur. Eğer din hayata müdahil olmaz yönetim işini zalimlere veya vahiyle hareket...

Sabi İktidarlar Çağı

Arap Baharı reşit idarelere geçişi müjdeliyordu. Ama önü kesildi. Reşit idare yerine gılmanların idaresi teessüs etti. Tarihte benzeri kırılma dönemleri...

Siyasilerden Ne Bekliyoruz?

Siyasetname geleneğimizde, yöneticilerde aranan özellikler, aynı zamanda fazilet sahibi insanı tarif eder. O, insan-ı kâmildir... Ve siyaset de yönetim sanatıdır....

Gündönümü

Türkiye’nin en önemli düşünürlerinden olan Sezai Karakoç yazılarında sıklıkla gündönümünden bahseder. Yaşadığımız son iki asırda yenilmişlikler, badirelere uğramışlıklar, işgaller, zulümler...

İdareci Nasıl Olmalı?

1. Beraberce ilim, tecrübe ve basîret ışığında sistem kurmalı, sistemin prensiplerle işlerliğini sağlamalı. Sistem %70, prensipler %20, liderlik %10. Başkan:...