TIP

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

AKŞEMSEDDİN: BİR TABÎB-İ EBDÂN

Akşemseddin Hazretleri, nam-ı diğer Fethin manevi babası. Aynı zamanda Fatih’in hocası. Bunlar onun en bilinen hususiyetleridir. Lakin kendisi İslam biliminde...