Türkiye Tarihi

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

AYKIZ

    Semanın yıldızları bu akşam hünerini gösterememiş, sis ve yağmur dolu bulutlar gökyüzünde hâkimiyetini kurmuştu. Ara ara rüzgâr şiddetleniyor,...