Varlık Bilimi

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Varlık Denizinde Süje

GİRİŞ İnsanı görünüşler aleminde diğer canlılardan farklı kılan en önemli özelliği akıl melekesidir.  İnsanlık tarihinden beri aklın en büyük arzusu...