Abdullah Kara & Dr. Elif Hilal Kara

Ümmetin Kandili Hz.Ömer

Bir işi yapmak kadar, onun nasıl ve hangi anlayışla yapıldığı da önemlidir. Bu hususa sık sık dikkat çeken Rabb’imiz, hayırlı...

Kardeşliğe İlk Adım Selam

Selam, insanlar arasındaki sevgi, saygı, ilgi ve alakanın artmasını sağlayan Rabbanî bir lütuftur. İnananları kardeş kılan Allah, selam ile muhabbet...

İlahî Rahmet Ramazan

Oruç, insanlara kötülüklerden korunma bilinci kazandırmak maksadıyla emredilen eşsiz bir ilahî eğitimdir. Bu hususa dikkat çeken Rabb’imiz, “Oruç sizden öncekilere...

Sahabeden mektup var!

İslam davetinin başladığı ilk günlerde okuma yazma bilenlerin sayısı yok denecek kadar azdı. Her şehirde bir elin parmakları kadar okuryazar...

İslam’ın Çocuğu Olmak

Yaratan Rabbinin adıyla oku!” buyuran Allah azze ve celle ilk vahiyden itibaren Müslümanlara kainatı, hayatı ve olayları Allah için, Allah’ın...

Siyasi Basiret

Allah Resulü (sav) ve sahabe ile Mekkeli müşrikler arasında yıllarca süren büyük bir mücadele oldu. İlk günden itibaren İslam davetinin...

Oruç Okuldur

Kişiyi etkisi altına alan oruç, onu eşsiz manevî atmosferiyle kuşatır. Kötülüklerden arındırdığı gibi iyiliklere yönlendirir, güzel ahlakla donatarak eğitir. İnsana...

Nûh (as) Özelinde Nebevî Davet

Hz. Nûh’un (as) gençlik yıllarında Allah’ın emir ve yasaklarına uymayan halk, kötülük ve sapkınlıkta dibe vurmuştu. İnandıkları gibi yaşamayan bu...

1 2