Abdullah Kara & Dr. Elif Hilal Kara

İlahî Rahmet Ramazan

Oruç, insanlara kötülüklerden korunma bilinci kazandırmak maksadıyla emredilen eşsiz bir ilahî eğitimdir. Bu hususa dikkat çeken Rabb’imiz, “Oruç sizden öncekilere...

Sahabeden mektup var!

İslam davetinin başladığı ilk günlerde okuma yazma bilenlerin sayısı yok denecek kadar azdı. Her şehirde bir elin parmakları kadar okuryazar...

Siyasi Basiret

Allah Resulü (sav) ve sahabe ile Mekkeli müşrikler arasında yıllarca süren büyük bir mücadele oldu. İlk günden itibaren İslam davetinin...

Oruç Okuldur

Kişiyi etkisi altına alan oruç, onu eşsiz manevî atmosferiyle kuşatır. Kötülüklerden arındırdığı gibi iyiliklere yönlendirir, güzel ahlakla donatarak eğitir. İnsana...

1 2