Faruk Duruş

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Önce başka, sonra bambaşka!

Sosyal hayatın akışı içerisinde iş yapma şekillerimiz ne olursa olsun, sonuca giden yolda gayretlerimiz, ihlaslı bir biçimde devamlılık arz ederse...