İhsan Aktaş

Gündönümü

Türkiye’nin en önemli düşünürlerinden olan Sezai Karakoç yazılarında sıklıkla gündönümünden bahseder. Yaşadığımız son iki asırda yenilmişlikler, badirelere uğramışlıklar, işgaller, zulümler...

İlim Ve Fikir Coğrafyamız

Dünyadaki Müslümanları, 200 yıldır, Batı’nın yükselişi ve Müslümanların gerilemesi meşgul etti. Batı modernliği kendi çıkışını yaparken, Engizisyonla ve Hıristiyanlıkla mücadele...