İsmail Öz

Kendin İçin Kazan Kendini

Seneca, insana ne büyük bir nasihat veriyor değil mi; “Evet, öyle yap Lucilius, kendin için kazan kendini…” Licilius’a yazdığı mektubunda...

“Z”amane İnsanı

Bir kuşağı sadece alfabenin bir harfi ile tanımlamak yerine enine-boyuna araştırmak ve üzerine derin analizler yapmak gerekiyor… “Z” kuşağı tanımlaması...

Görünmez din anlayışı

Modern ve seküler hayatın talep ettiği şey Thomas Luckmann’ın ifade ettiği gibi “Görünmez din” dir. Bu sözün maksadını anlayabilmek için,...