Mehmet Sürmeli

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Siyasette Vahdet Ahlakı

İslam dininin siyasi talepleri dinin tevhidilik prensibinin zorunlu sonucudur. Eğer din hayata müdahil olmaz yönetim işini zalimlere veya vahiyle hareket...