Dr. Mehmet Sürmeli

İmanlarını yüzdeleyenler

Klasik kelam alimleri; “İman edilecek hususların bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmeyen kimsenin imanı sahih değildir.” demek suretiyle...

Tecelli Ayı Ramazan

Müslümanların tarihinde, çok önemli olayların meydana geldiği bazı günler vardır. Bu günler, tarihin akışını etkileyen günlerdir ki bunlara; “Eyyâmullah/Allah’ın günleri”...

Sosyal Tabakalaşmada Takvanın Yeri

  Herkesin takvası marifetullahı kavramasıyla doğru orantılıdır. Marifeti olmayanlar veya eksik olanlar; müşrik, mürtet, münafık, Yahudi, Hıristiyan, ateist, deist, nihilist,...

Korku ve Ümit Arasında

Kurtuluş Allah’a imanla mümkündür                Kur’an-ı Kerim, yetiştirmeyi amaçladığı insanın özelliklerini değişik sûre ve ayetlerde uzun uzun anlatmıştır.(1) Böyle bir insan...

Kimliğimiz Dinimizdir

İnsanın yeryüzündeki mücadelesi kimlik mücadelesidir. Kimliğine sahip çıkanlarla; bu kimliği o kimsenin elinden alarak kendi kimliğini ona zorla dayatmak isteyenler,...