Soner Duman

Kopmaz Bağ

Selam, İslam dininin sembolü ve parolasıdır. Birbiriyle karşılaşan iki Müslümanın selamlaşması basit ve sıradan bir olay değildir. Bir selam vesilesi...

Devamız Davamızdır

Bir gün bir bedevi Peygamberimizin (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gelerek ona şöyle bir soru sordu: -Ey Allah’ın Resulü! Diyelim ki...

Hayatımızın Çivisi Namaz

Bir ayet öteden beri dikkatimi çeker. Kuran’da cennetlik olan müminlerin nitelikleri sayıldığı için “Mü’minûn (müminler)” diye isimlendirilen bir sure vardır....

1 2